การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- รายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-30 15:00:24 ,อ่าน 26 )