รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-03 11:25:12 ,อ่าน 26 )