รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-03 11:20:19 ,อ่าน 19 )