การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 12:45:24 ,อ่าน 14 )