แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 15:30:30 ,อ่าน 18 )
- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-14 09:25:39 ,อ่าน 17 )
- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-10 10:20:36 ,อ่าน 18 )