ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 09:50:15 ,อ่าน 43 )