รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.(จำนวน 2 ช่วง) สายทาง มค.ถ 54-016 หมู่ที่ 1 ช่วงหมูที่ 1 - หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง ตำบลดอนหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศโดย test1234 ,เมื่อวันที่ 2022-12-02 13:41:17 ,อ่าน 42Download File9bd054febcdad2632edcaab74cf1f25b.pdf