รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ประกาศโดย Donwan107 ,เมื่อวันที่ 2023-04-28 09:15:43 ,อ่าน 9Download File0f6e80bcb4960f49dda0879a4bfd5949.pdf