รายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1)
ประกาศโดย Donwan107 ,เมื่อวันที่ 2023-04-07 14:20:15 ,อ่าน 23Download Fileb5180023b201f0c58bf9698a020b20dd.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1)
ประกาศโดย Donwan107 ,เมื่อวันที่ 2023-04-07 14:20:15 ,อ่าน 23Download Fileb5180023b201f0c58bf9698a020b20dd.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1)
ประกาศโดย Donwan107 ,เมื่อวันที่ 2023-04-07 14:20:15 ,อ่าน 23Download File7058497b2d9693e2620e9a283f7b8f18.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1)
ประกาศโดย Donwan107 ,เมื่อวันที่ 2023-04-07 14:20:15 ,อ่าน 23Download File7058497b2d9693e2620e9a283f7b8f18.pdf