รายละเอียด

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง (สายทางบ้านนายถาง น้อยใย-สายทางไปบ้านเหล่าหนาด หมู่ที่ 1)
ประกาศโดย Donwan107 ,เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:52 ,อ่าน 26Download File334b5bb924efaa26808191191f4b2851.pdf