รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เดินทาง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เดินทาง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เดินทาง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ณ จุดที่ 5 หน้า อบต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 16:00 น. #นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ออกเดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ณ จุดที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

โดยมี…#นายทรงฤทธิ์ อะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธร ดอนหว่าน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลดอนหว่าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. อป.พร.ตำบลดอนหว่าน ให้การต้อนรับ โดย #นายทรงฤทธิ์ อะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ได้กล่าวรายงาน ในพื้นที่ เหตุการณ์ปกติเรียบร้อยดี ต่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จากนั้น #นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้พบปะ ผู้นำชุมชน ตำบลดอนหว่านทุกภาคส่วน พร้อมกล่าว ขอบคุณและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมคณะ ได้มอบสิ่งของ ให้ จุดตรวจ จุดบริการประชาชน โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านเป็นผู้รับมอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *