โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนหว่าน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนหว่าน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566… บรรยากาศโดยรวม ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ได้จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนหวาย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 โดยมี…#นายทรงฤทธิ์ อะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เป็นประธาน ในกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนหว่าน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *