อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน นำโดย นายทรงฤทธิ์ อะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกันทำความสะอาดใหญ่ (Big cleaning Day) เก็บขยะในทางสาธารณะ ร่วมกับข้าราชการ บุคลากรส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น ณ สี่แยกตลาดเกษตร โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้ปล่อยขบวนแถวอถล. ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านได้รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณถนนเส้นหลักหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน – เขตรอยต่ออำเภอวาปีปทุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *