18 มีนาคม  วันท้องถิ่นไทย

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน นำโดย นายทรงฤทธิ์ อะโน นายกอบต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *