องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนที่ยุทธศาตร์การพัฒนา [ 17 ธ.ค. 2562 ]100
2 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป [ 17 ธ.ค. 2562 ]761
3 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนา [ 17 ธ.ค. 2562 ]101
4 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 17 ธ.ค. 2562 ]96
5 ส่วนที่ 4 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ [ 17 ธ.ค. 2562 ]98