องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการต่อต้านก่ารทุจริตและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล [ 26 ธ.ค. 2562 ]1
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 23 พ.ย. 2561 ]164