องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ที่ 102/2563 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 13 เม.ย. 2563 ]89
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่องหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน [ 12 ธ.ค. 2562 ]83
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 พ.ย. 2562 ]79
4 รายงานผลการบริหารและผลการพัฒนาทรัพยยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]80
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1/2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]83