องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าวภาษีป้ายอัตราใหม่ [ 27 ต.ค. 2563 ]11
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2563 ]14
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]17
4 เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]22
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3 [ 15 ก.ค. 2563 ]36
6 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 29 ม.ค. 2563 ]86
7 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือถอนเงินหลักประกันสัญญา [ 9 ม.ค. 2563 ]95
8 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ดอนหว่าน [ 9 ม.ค. 2563 ]77
9 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ดอนหว่าน [ 9 ม.ค. 2563 ]75
10 แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีให้ทันภายในกำหนดเวลา พ.ศ.2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]208
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน [ 29 ต.ค. 2561 ]230
12 ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพันักงานจ้างตามภารกิจ [ 5 ต.ค. 2561 ]249
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]285
14 รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา [ 22 มิ.ย. 2561 ]237
15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง [ 29 ธ.ค. 2560 ]232
16 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง [ 29 ธ.ค. 2560 ]197
17 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]224