องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีให้ทันภายในกำหนดเวลา พ.ศ.2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]114
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน [ 29 ต.ค. 2561 ]116
3 ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพันักงานจ้างตามภารกิจ [ 5 ต.ค. 2561 ]114
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]116
5 รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา [ 22 มิ.ย. 2561 ]121
6 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง [ 29 ธ.ค. 2560 ]114
7 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง [ 29 ธ.ค. 2560 ]113
8 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]111