องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 

 
  โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปร...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน จังหวัดมหาสารคาม

ได้จัดกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีวันสงก...

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านร่วมพิธีรับน้ำศักดิ์ส...
      

จังหวัดมหาสารคาม-พสกนิกรชาวมหาสารคาม ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ...

  กิจกรรมทำความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน
      

กิจกรรมทำความสะอาด  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560