องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 

 
  กิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญญาความรุนเ...
      

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและคว...

  กิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่
      

"ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่" อำเภอเมืองมหาสารคาม  เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภ...

  กิจกรรมผู้สูงอายุ
       กิจกรรมผู้สูงอายุ
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560