วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 81-7145 มค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิดมือจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.61 - 31 ม.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำสถานที่งานลอยกระทง สถานที่พิธีเปิด และติดตั้งไฟประดับ (โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์โครคงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อนมโรงเรียนเทอม 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง