องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตผู้สูงอายุตำบลดอนหว่าน (ทำสบู่)


โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตผู้สูงอายุตำบลดอนหว่าน 

วันพุธ ที่ 7 เมษายน  2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

ได้ให้ผู้สูงอายุฝึกทำสบู่ไว้ใช้ เเละเพือนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม 

 

2021-04-07
2021-03-23
2021-02-15
2020-12-16
2020-08-20
2020-08-14
2020-03-12
2020-03-01
2020-02-18
2020-01-11