องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน สมัยที่ 3 /2563


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 /2563

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2020-08-20
2020-08-14
2020-03-12
2020-03-01
2020-02-18
2020-01-11
2019-12-04
2019-11-11
2019-06-18
2019-05-15