องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ COVID19


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันที่ 12 มีนาคม 2653 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อบต.ดอนหว่าน

2020-08-20
2020-08-14
2020-03-12
2020-03-01
2020-02-18
2020-01-11
2019-12-04
2019-11-11
2019-06-18
2019-05-15