องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
 


แข่งขันกีฬาดอนหว่านเกมส์ ประจำปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน จังหวัดมหาสารคาม จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ที่สนามกีฬา โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายสถิตย์ แท่นทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาดอนหว่านเกมส์ ประจำปี 2562 ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ร่วมกับชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 มีนาคม 2562 โดยมีการแข่งขันทั้ง กีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนายพิชัย บุญดาราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน นำข้าราชการ เจ้าหน้า และทัพนักกีฬา ให้การร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
2019-06-18
2019-05-15
2019-04-26
2019-04-13
2019-04-06
2019-03-18
2019-03-11
2019-03-10
2019-03-04
2019-03-02