องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
  โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปร...[วันที่ 2019-04-13][ผู้อ่าน 7]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านร่วมพิธีรับน้ำศักดิ์ส...[วันที่ 2019-04-06][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน[วันที่ 2019-03-18][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมผู้สูงอายุ พร้อมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกา...[วันที่ 2019-03-11][ผู้อ่าน 36]
 
  แข่งขันกีฬาดอนหว่านเกมส์ ประจำปี 2562[วันที่ 2019-03-10][ผู้อ่าน 107]
 
  ร่วมกิจกรรม รวมพลังวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสป...[วันที่ 2019-03-04][ผู้อ่าน 37]
 
  แข่งกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน [วันที่ 2019-03-02][ผู้อ่าน 52]
 
  กิจกรรมจัดเก็บขยะ มูลฝอย และเศษวัสดุ ฯลฯ ในเขตพื้น...[วันที่ 2019-02-27][ผู้อ่าน 58]
 
  ร่วมเดินขบวนประเพณี งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ประจำปี...[วันที่ 2019-02-01][ผู้อ่าน 42]
 
  ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุม...[วันที่ 2018-12-04][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2018-11-22][ผู้อ่าน 31]
 
  วางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน...[วันที่ 2018-10-23][ผู้อ่าน 95]
 

หน้า 1|2