องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 

 
  กิจกรรมทำความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน
      

กิจกรรมทำความสะอาด  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน 

 

  กิจกรรมผู้สูงอายุ พร้อมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกา...
      

กิจกรรมผู้สูงอายุ พร้อม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการกีฬา เพื่อบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและการออกกำลัง...

  แข่งขันกีฬาดอนหว่านเกมส์ ประจำปี 2562
       องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน จังหวัดมหาสารคาม จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ที่สนามกีฬา โรงเรี...
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560